top of page
EU-projekt dammbygge

2020 skapade vi en kombinerad våtmark/bevattningsdam några 100 meter från gården. 

Projektet är en investering för att bidra till biologisk mångfald i lövängen och odlingslandskapet, bättre bevattningsmöjligheter och utveckla landsbygden.

I samarbete med länsstyrelsen och bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

image001.jpg
IMG_3812 2.jpg
bottom of page